top of page

Case study Hemmens Hammock

Updated: Feb 11, 2022

Upoznaj brand visećih ležaljki


Hemmens Hammock je brand koji proizvodi viseće ležaljke idealne za sve hikere koji traže putni hammock. Hemmens Hammock postoji već dugi niz godina na hrvatskom tržištu, ali je djelovao bez veće prisutnosti na društvenim mrežama i bez prodaje putem web shopa.
Osvježavanje vizualnog identitetaIzrada rendera u suradnji s talentiranom dizajnericomPokretanje web shopa na Shopify platformi
Definiranje marketinške komunikacije i content strategije
Zaprati @hemmens.hammock profil na Instagramu i Facebooku!


9 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page